AF1729 Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 hp

Structural Design of a House Project and/or a Infra Structural Project

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TIBYH3 för programstuderande

VT20 TIBYH3 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

• dimensionera olika konstruktionsdelar i ett hus eller infrastrukturbyggnadsverk (exempelvis väg, stödmur, bro) och presentera sina resultat i form av beräkningar och ritningar

• visa förmåga att arbeta i projekt

• visa förmåga att tillämpa kunskaper från de tidigare mekanik- och konstruktionskurserna

Kursens huvudsakliga innehåll

• Föreläsningar inom ämnet

• I projektform utföra konstruktionsberäkningar, dimensionering och redovisning (beskrivning och ritningar) av ett hus och/eller infrastrukturbyggnadsverk (exempelvis väg, stödmur, bro)

Behörighet

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1008 Konstruktionsteknik

HS1021 Stål- och träkonstruktion

eller motsvarande kurser

Litteratur

Litteratur från kurserna Byggmekanik 1, Byggmekanik 2, Konstruktionsteknik och Stål- och träkonstruktion,  Betonghandboken, konstruktion, kurskompendium samt ytterligare litteratur som bestäms inför varje kurstillfälle.

Examination

 • PROA - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg gäller betygsskala: A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Thomas Roth (roth@kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Två tidigare kurser HS1023 och HS1024 har slagits ihop.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.