AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp

Building Information Modeling

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51190

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Eva Knutsson <evakn@kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50519

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  100 - 180

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Eva Knutsson <evakn@kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Jessica Walton <jessica.walton@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Kvällskurs. Kan väljas av andra program förutom TIBYH, TBYPH eller TITEH/TIBY

Lärandemål

Efter kursen ska studenten:

 • kunna rita och hantera objekt i 3D
 • kunna skapa och förändra objekt
 • kunna måttsätta och redovisa objekt
 • kunna upprätta ritning från givna och uppmätta ingångsdata på byggnad
 • kunna dimensionera efter enklare givna byggfysikaliska krav
 • kunna upprätta tabeller och förteckningar baserade på modellen
 • kunna hantera vyer för redovisning och användning
 • kunna exportera och importera andra format
 • känna till teorin bakom BIM från idé till program-, projekterings-, produktions-, upphandlings- och förvaltningsskedet
 • kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-projektering
 • känna till solstudier och redovisning av struktur och material
 • kunna den nya projekteringsmetoden där flera olika discipliner samtidigt samarbetar i projektet via en centralfil

Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • Hantering av ritningar i projekt med extern referens, lager och layout i CAD
 • Allmänt om byggnadsinformationsmodellering, Building Information Modeling kontra traditionell projektering med CAD
 • Projektering för hållbart byggande
 • Introduktion, gränssnitt och skissförfarandet i Revit Architecture
 • Hantering av intelligenta objekt i modellbyggnad. Väggar, bjälklag och innertak.
 • Användning av parametriska objekt och konstruktionsvillkor
 • Dimensionering utgående från givna byggfysikaliska krav
 • Familjer och inplacerade objekt
 • Inplacering av parametriska objekt som måttsättning, dörr och fönster
 • Representationer, vyer och synlighetsregler
 • Sektioner, representation av material, vägganslutning och CleanUp
 • Elevation och våningsreferenser
 • Organisation av information och annotationer
 • Konstruktion av byggnads klimatskal såsom väggar och tak
 • Koppling till andra CAD-program, SketchUp (skp-format) och AutoCAD (dwg-format)
 • Databaser, dörr- och fönsterförteckning, rum- och areatabell, volym, mängdning av material, drift och underhåll, förvaltning
 • Skapa dokumentation och layout för visning och presentation av byggnadsmodellen
 • Praktiska övningar på att projektera via en centralfil

Kursupplägg

Kursen genomförs med lektionspass i datasalsmiljö. Lektionerna består av teoridel, förevisning samt övningar.

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

Minst 10 hp i kurserna:
AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design
eller motsvarande kurser

Alternativt 22,5 hp inom ämnesområdena byggteknik/CAD

Litteratur

Kurskompendium om BIM – Building Information Modeling

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ett projekt i grupp om 3-4 personer genomförs och redovisas av gruppen. Projektet omfattar 3,5 hp. Betygsskala: P/ F.

En praktisk tentamen avslutar kursen. Tentamen består av ett antal praktiska design- och projekteringsproblem, som ska lösas och besvaras vid dator. Denna tentamen omfattar 4,0 hp med betygsskala: A-F.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på denna kurs krävs både godkänt i projektet och minst betyg E på tentamen.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Kursen ges som kvällskurs på P2.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.