AF2011 Strukturdynamik 7,5 hp

Structural Dynamics for Civil Engineers

Kursen behandlar grundläggande metoder för teoretisk och experimentell analys av dynamiska problem. Särskilt studeras konstruktioner såsom broar och byggnader.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10126

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Johan Lind Östlund <joost@kth.se>

 • Lärare

  Raied Karoumi <raid.karoumi@byv.kth.se>

Lärandemål

Denna kurs behandlar grundläggande metoder för teoretiska och experimentella analyser av dynamiska problem. Särskilt studeras konstruktioner såsom broar och hus. 

Kursen har som mål att ge grundläggande kunskaper om de teoretiska och experimentella möjligheterna för analys av dynamiskt belastade strukturer samt inblick i tillämpningar.

Kursdeltagarna ska efter fullgjord kurs:

 • förstå dynamiska problem och skapa modeller för beräkning
 • beräkna grundfrekvenser och modformer
 • beräkna responsen med modesuperposition- och tidsintegrationsmetoder
 • förstå bro-fordons interaktionsproblem och beräkna resulterande dynamiska effekter
 • planera instrumentering för enkla dynamiska tester
 • förstå och kunna planera och tillämpa såväl teorin som den experimentella metodiken på en struktur (bro, mark, maskinfundament) genom att föreslå lämplig placering av accelerometrar, välja lämpliga mätinställningar samt utföra mätning och modal analys
 • kunna beräkna responsen till jordbävningar enligt Eurocode 8.
 • kunna redovisa beräknings- och mätresultat i tekniska rapporter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar

 • Svängningar av diskreta en- och flerfrihetsgradssystem
 • Balk- och linsvängningar
 • Numeriska lösningsmetoder
 • Dynamisk interaktion mellan fordon och struktur
 • Experimentell dynamik och elementär signalanalys
 • Response till jordbävningar.

I kursen ingår två laborationer.

Behörighet

150hp inklusive kursen AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs, eller motsvarande.

Kunskaper i MATLAB-programmering samt Engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs eller motsvarande kurs.

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar eller motsvarande kurs.

Litteratur

 • Chopra, Dynamics of Structures - Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall
 • Handouts

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Passed written exam (3 hp)

Passed exercises och laborationer (4.5 hp)

Ges av

ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad

Kontaktperson

Raid Karoumi, raid.karoumi@byv.kth.se, 08-7909084

Examinator

Raied Karoumi <raid.karoumi@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.