AF2510 Energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader 7,5 hp

Energy and Indoor Climate Modelling in Buildings

Kursens målsättningär att skapa en god grundläggande förmåga att modellera byggnaders energiprestanda och inomhusklimat genom att förmedla kunskap om:

•                    Metoder för modellering av energitjänster och inomhusklimat i byggnader

•                    Användning av modelleringsverktyget IDA ICE för modulär simulering

•                    Systemstudier av byggnaders termiska egenskaper, luftströmning i byggnader samt klimatstyrande installationer

•                   Analys av funktionen och energianvändningen hos klimatstyrande installationer

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens målsättningär att skapa en god grundläggande förmåga att modellera byggnaders energiprestanda och inomhusklimat genom att förmedla kunskap om:

•                    Metoder för modellering av energitjänster och inomhusklimat i byggnader

•                    Användning av modelleringsverktyget IDA ICE för modulär simulering

•                    Systemstudier av byggnaders termiska egenskaper, luftströmning i byggnader samt klimatstyrande installationer

•                   Analys av funktionen och energianvändningen hos klimatstyrande installationer

Kursens huvudsakliga innehåll

Efter fullgjord kurs ska studenten ha tillägnat sig goda kunskaper om följande delmoment avseende energi- och inomhusklimatmodellering i byggnader:

•                    Simulering av byggnader, möjligheter och begränsningar

•                    Olika simuleringsprogram

•                    Neutral Model Format (NMF)

•                    IDA ICE verktyget för modulär simulering

•                    Komponentmodeller i NMF

•                    Metoder för visualisering av simulerade och uppmätta värden

•                   Utförande och värdering av systemstudier

Behörighet

For students not registered on a KTH programme:

180 university credits (hp) including courses in Including the courses in Building Service Technologies and Systems, Building Physics and Buildings and Civil Engineering Structuresequivalent to at least 3·times 7,5 ECTS points. Documented proficiency in English corresponding to English B.

For students registered on a KTH programme:

AF2508 Service Technologies and Systems or equivalent

AF1402 Byggfysik

AF1002 Hus och anläggningar

Rekommenderade förkunskaper

AF1402 Byggfysik, AF1002 Hus och anläggningar

Litteratur

Särtryck

Litteraturen kan komma att kompletteras under kursens gång

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1- Projektuppgift; 4,5 ECTS; betygsskala A-F

TEN1 - Skriftlig tentamen; 3 ECTS; betygsskala A-F

Krav för slutbetyg

Godkända moment PRO1 och TEN1

Ges av

ABE/Installations- och energisystem

Kontaktperson

Ivo Martinac, ivo.martinac@byv.kth.se

Examinator

Ivo Martinac <im@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.