AF2610 Bergteknik och tunnlar 7,5 hp

Tunnel Engineering

När kursen är klar skall studenterna kunna:

Dimensionera tunnlar, bergförstärkning och injektering grundat på empiri och utvärdera de mest viktiga frågeställningarna

Utvärdera metod för tunneluttaget från såväl teknisk som produktionssynpunkt.

Analysera tid och kostnader för vanliga tunnlar utifrån risk och organisatoriska utgångspunkter.

Utföra grundläggande analys av ventilationsfrågorna under pågående bygge.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

När kursen är klar skall studénterna kunna:

Dimensionera tunnlar, bergförstärkning och injektering och utvärdera de mest viktiga frågeställningarna

Utvärdera metod för tunneluttaget från såväl teknisk som produktionssynpunkt.

Analysera tid och kostnader för vanliga tunnlar utifrån risk och organisatoriska utgångspunkter.

Utföra grundläggande analys av ventilationsfrågorna

Kursens huvudsakliga innehåll

Ingenjörsgeologi

Tunnel sprängning

Tunnel borrnings maskiner (TBM)

Tunnel fösträkninig

Tunnel ventilation

Injektering

MIljöfrågor

Tunnel kost, tider och planering

Tunnel Konrakt

Management

Risk analysis

Behörighet

For students not registered on a KTH programme:

180 university credits (hp) including fundamental course in soil mechanics and foundation engineering or equivalent to at least 2·times 7,5 ECTS points Documented proficiency in English corresponding to English B.

For students registered on a KTH programme:

AF2609 Grundläggningsteknik och geokonstruktioner eller motsvarande kurs

Rekommenderade förkunskaper

AF2602 Bergmekanik eller motsvarande kurs

Litteratur

Hoek and Brown: Underground excavtion of rock

Palmström and Stille: Rock Engineering

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 3,0, betygsskala: P, F

Ten1-examination, 4.5 hp. Betygsskala A-F

Övn1-övningar, 3.0 hp Betygsskala P/F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen

Godkända inlämnade övningsuppgifter

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Kontaktperson

Almir Draganovic, almir.draganovic@byv.kth.se

Examinator

Stefan Larsson <stefan.larsson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.