Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fredrik Johansson

Profilbild av Fredrik Johansson

PROFESSOR

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 23

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag arbetar som bitr. lektor i bergmekanik på avd. jord- och bergmekanik på KTH och är även seniorforskare inom svenskt vattenkraftcentrum (SVC) där jag forskar om stabilitet och grundläggningsfrågor för dammar. Jag forskar även om bergmekaniska dimensioneringsprinciper vid tunnelbyggande.


Kurser

Bergmekanik (AF2602), examinator, lärare | Kurswebb

Bergteknik och tunnlar (AF2610), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom jord- och bergmekanik, avancerad nivå (AF263X), examinator | Kurswebb

Geoteknik med grundläggning (AF1601), assistent, lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och risk och säkerhet för byggnadsverk (AF2023), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Fredrik Johansson

Publikationer

Publikationslista