Tunnel Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Course main content

The aim of the course is to provide students with: a broad knowledge in all aspects of tunneling i.e. planning, design and construction; and deeper knowledge in four areas of tunneling: (1) excavation with drilling and blasting method, (2) design of support (3) hydrogeology, water related problems and grouting and (4) tunnel cost and time planning.

Intended learning outcomes

After the course students will be able to:

  •  Identify main characteristics of different ground behaviour,
  • Identify and plan tunnel excavation method from technical, production, and sustainability point of view,
  • Design tunnel reinforcement based on empirical, analytical and numerical assessment depending on complexity and acquire a holistic perspective on the design process,
  • Analyse water ingress to tunnels and identify possible water related problems for excavation, as well as plan and implement suitable tunnel draining and/or grouting methods,
  • Analyse cost and time for ordinary tunnels based on risks and construction management principles.

Teachers

Feedback News