Skip to main content

Fredrik Johansson

Profile picture of Fredrik Johansson

PROFESSOR

Details

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 23

Researcher

Researcher ID

About me

Jag arbetar som bitr. lektor i bergmekanik på avd. jord- och bergmekanik på KTH och är även seniorforskare inom svenskt vattenkraftcentrum (SVC) där jag forskar om stabilitet och grundläggningsfrågor för dammar. Jag forskar även om bergmekaniska dimensioneringsprinciper vid tunnelbyggande.


Courses

Degree Project in Soil and Rock Mechanics, Second Cycle (AF263X), examiner | Course web

Rock Mechanics (AF2602), examiner, teacher | Course web

Soil Mechanics and Foundation Engineering (AF1601), teacher, assistant | Course web

Theory and Methodology of Science and Risk and Safety in Building Sciences (AF2023), course responsible, teacher | Course web

Tunnel Engineering (AF2610), examiner, teacher | Course web

Profile picture of Fredrik Johansson

Publications

Publication list