AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp

BIM2, Design, Installation and Integrated Planning

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60411

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 160

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Eva Knutsson <evakn@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIBYH årskurs 3

  Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60264

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  20 - 80

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

 • Lärare

  Eva Knutsson <evakn@kth.se>

  Jessica Walton <jessica.walton@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TIBYH årskurs 3

  Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

 • Del av program

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en allmän orientering i 3D-projektering, installation och samordning.

Efter kursen ska studenten:

 • känna till teorin bakom BIM 
 • kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-projektering
 • kunna projektera installationssamordning med MagiCad
 • känna till kollisionskontrollmöjligheter med Navisworks
 • kunna tillämpa sina kunskaper i projekteringsskedet för att underlätta i produktionsskedet
 • kunna tillämpa sina kunskaper i ett projekt för att uppnå ett hållbart byggande

Kursens huvudsakliga innehåll

Problembaserad inlärning: kursen är centrerad kring ett projekt där man utgår från en given arkitektmodell. Under kursen utför studenten förenklad projektering av installation och samordning av denna. Delmomenten nedan är stegen för att kunna utföra detta.

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • definitionen BIM generellt
 • MagiCAD och BIM
 • MagiCAD och IFC - IFC Viewers
 • importera IFC med AutoCAD MEP
 • samordning mellan projektörer
 • introduktion till MagiCAD på Revit MagiCAD och Revit MEP 
 • samordning av installationer i Navisworks

Genom att varva teorin om BIM med praktiska verklighetsbaserade exempel tillämpas den relativt nya metoden Building Information Modeling i kursen BIM2. Verklighetsbaserade problem inom projektering praktiseras. Här ska studenten direkt kunna hantera och tillämpa ett verkligt BIM-projekt i en projekteringsprocess för ett byggprojekt innehållande disciplinerna A, K, E, V gällande utrymmessamordning, kollisionskontroll, kalkyl, visualisering etc. 

Kursupplägg

Kursen genomförs med lektionspass i datasalsmiljö. Lektionerna består av teoridel, förevisning samt övningar.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

AF1722 Byggprocessen
AF1730 Building Information Modeling
AF1740 Ekonomi och organisation
eller motsvarande kurser

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ett projekt genomförs individuellt och lämnas in inom angiven tid i början av kursen. Detta projekt omfattar 2,0 hp. Betygsskala: P/F.

I anslutning till kursens första projekt inleds ett större projekt, som genomförs i grupper om 3-4 personer. Detta projekt ska lämnas in innan kursens tentamen. Projektet omfattar 4,0 hp. Betygsskala: A-F.

Kursen avslutas med en praktisk tentamen som genomförs vid dator. Tentamen omfattar 1,5 hp. Betygsskala: A-F.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på denna kurs krävs godkänt i Projekt 1 samt minst betyg E på såväl Projekt 2 som på tentamen.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.