AF272V BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp

BIM2, Design, Installation and Integrated Planning

I denna kurs får du en djupare kunskap och förståelse för dataprogram lämpade för BIM modellering. Passande för studenter som vill jobba med de senaste projekteringsverktygen. Arkitekt (husmodell), värme, vatten, sanitet, ventilation, elkraft, belysning samt en del inredningsprodukter/möblering moduleras fram med hjälp av olika programvaror. Modellerna sammanställs sedan till en gemensam visualiseringsmodell för att se hur de olika disciplinerna samspelar. Samordning av modellerna sker med avseende på komponentinformation, komponentkollisioner, 4D projektering, visualisering, walk around presentation etc. Vi kommer även lära oss att tilldela objektsinformation till komponenter, rum, klimatzoner mm. Kursen syftar till att praktiskt känna till och kunna delta i olika BIM projekt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20027

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  12 - 14

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61541

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  12 - 14

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

 • Lärare

  Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

  Zeev Bohbot <zeev.bohbot@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  KUIUT Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning 120,0 hp

Lärandemål

Kusen syftar till att ge en allmän orientering i 3D- projektering, installation och samordning.

Efter kursen ska studenten:

 • känna till teorin bakom BIM 
 • kunna hantera modellinformation och använda databaser i BIM-projektering
 • kunna projektera installationssamordning med MagiCad
 • känna till kollisionskontrollmöjligheter med Navisworks 
 • kunna tillämpa sina kunskaper i projekteringsskedet för att underlätta i produktionsskedet
 • kunna tillämpa sina kunskaper i ett projekt för att uppnå ett hållbart byggande

Kursens huvudsakliga innehåll

Problembaserad inlärning: kursen är centrerad kring ett projekt där man utgår från en given arkitektmodell. Under kursen utför studenten förenklad projektering av installation och samordning av denna. Delmomenten nedan är stegen för att kunna utföra detta.

Under kursen kommer följande moment att behandlas:

 • definitionen BIM generellt
 • MagiCAD och BIM
 • MagiCAD och IFC - IFC Viewers
 • importera IFC med AutoCAD MEP
 • samordning mellan projektörer
 • introduktion till MagiCAD på Revit MagiCAD och Revit MEP 
 • samordning av installationer i Navisworks

Genom att varva teorin om BIM med praktiska verklighetsbaserade exempel tillämpas den relativt nya metoden Building Information Modeling i kursen BIM2. Verklighetsbaserade problem inom projektering praktiseras. Här ska studenten direkt kunna hantera och tillämpa ett verkligt BIM-projekt i en projekteringsprocess för ett byggprojekt innehållande disciplinerna A, K, E, V gällande utrymmessamordning, kollisionskontroll, kalkyl, visualisering etc.

Kursupplägg

Kursen genomförs med lektionspass i datasalsmiljö. Lektionerna består av teoridel, förevisning samt övningar.

Behörighet

120 högskolepoäng inom ämnesområdena samhällsbyggnad, byggteknik och arkitektur. Inom dessa minst 7,5 hp samhällsbyggnad, 15 hp byggteknik, 5 hp arkitektur och 3 hp CAD alternativt högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design eller civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad eller motsvarande examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6. Dessutom kurserna AF1722 Byggprocessen 5,0 hp, AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp, AF1740 Ekonomi och organisation 7,5 hp eller motsvarande.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ett projekt genomförs individuellt och lämnas in inom angiven tid i början av kursen. Detta projekt omfattar 2,0 hp. Betygsskala: P/F.

I anslutning till kursens första projekt inleds ett större projekt, som genomförs i grupper om 3-4 personer. Detta projekt ska lämnas in innan kursens tentamen. Projektet omfattar 4,0 hp. Betygsskala: A-F.

Kursen avslutas med en praktisk tentamen som genomförs vid dator. Tentamen omfattar 1,5 hp. Betygsskala: A-F.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på denna kurs krävs godkänt i Projekt 1 samt minst betyg E på såväl Projekt 2 som på tentamen.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Ahmad Reza Roozbeh (ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se)

Examinator

Ahmad Reza Roozbeh <ahmadreza.roozbeh@byv.kth.se>

Övrig information

Sökande med relevant kunskap och yrkeserfarenhet kan söka reell kompetens. Exempel på relevant bakgrund kan vara yrkesverksam byggingenjör eller arkitekt verksam som projektör bygg-installation, kalkylator och/eller inom byggstyrning. Åberopade meriter ska styrkas av arbetsgivare.

Påbyggnad

AF273V BIM3 projektering, kalkyl och tidplanering

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2011.