AF2901 Väg- och banteknik 7,5 hp

Road- and Railway Track Engineering

Ingenjörsvetenskap i vägteknik

 • Geometrisk vägdesign
 • Asfaltsbeläggningsdesign
 • Material för konstruktion av vägar
 • Projektarbete

Ingenjörsvetenskap i väg- och banteknik

 • Järnvägsgeometri
 • Järnvägskomponenter
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10016

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Romain Balieu <balieu@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10038

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P2: A1, C1, F1, H1, A2, D2, F2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Romain Balieu <balieu@kth.se>

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förstå sambandet mellan vägklassificering och konstruktiva utformningsalternativ;
 • Beskriva de faktorer som påverkar geometrisk design av vägar och järnvägar;
 • Förklara mekanismer och faktorer som påverkar långsiktig konstruktiv hållbarhet hos vägar och järnvägar;
 • Genomföra en konstruktiv dimensionering av en väg och utvärdera de viktigaste antagandena i förfarandet;
 • Beskriva de dominerande materialegenskaper som har betydelse vid byggande och underhåll av vägar;
 • Förstå lämpliga provningsmetoder för materialkarakterisering och förklara kopplingen till relaterade vägegenskaper;
 • Beskriva principerna för icke-destruktiva utvärderingsmetoder vid konstruktion och underhåll av vägar;
 • Förstå begreppet livscykelperspektiv i väg- och järnvägsteknik;
 • Förstå vikten av mekanistiskt baserad dimensionering;
 • Använda mekanistisk baserade metoder för överbyggnadsdimensionering;
 • Materialkarakterisering (bindemedel, ballast & beläggningsmassa) inklusive introduktion till visualisering;
 • Förstå befintlig laboratorieutrustning för karakterisering av ballastmaterial & asfaltbetong;
 • Analysera och utnyttja resultat från experimentella laboratorietest.

Kursens huvudsakliga innehåll

I den här introduktionskursen kommer studenterna att lära sig grunderna i geometrisk och konstruktiv utformning av vägar och järnvägar. Genom att delta i kursen, kommer studenterna att prova på olika aktiviteter som ingår i design av en väg eller järnväg och kommer att kunna relatera långsiktig miljömässiga- och funktionella egenskaper till valet av material, lämpliga provningsmetoder och dimensioneringsmetoder. Kursen fokuserar på att utveckla en principiell förståelse för varför grundläggande mekanistisk kunskap om konstruktionerna möjliggör en hållbar väg- och järnvägsdesign. Kursen kombinerar föreläsningar, med on-line kursmaterial och praktiska övningar.

Kursupplägg

Kursen kommer att bestå av förmiddagsföreläsningar och övningar på eftermiddagarna där studenterna får tillämpa kursinnehållet.

Behörighet

Du som söker måste ha examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, inom endera områdena ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, eller ekonomi, samt dokumenterad skicklighet i Engelska B eller liknande (TOEFL, IELTS  exempelvis).

AF1601-Soil Mechanics and  Foundation Engineering samt
AF2003- Structural Engineering Advanced Course.

Litteratur

Pavement Design and Materials by A.T. Papagiannakis and E.A. Masad

Road and Street design by L.O. Alm

Extra material will be given during the course lectures.

Examination

 • TEN1 - Examination, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Exercises, 3,0, betygsskala: P, F

Kursens totala poäng fördelar sig mellan skriftlig tentamen och genomförda övningar. Inga bonuspoäng från övningarna räknas med i tentamen, däremot finns en bonusfråga på tentan för den som har lyckats få en djupare förståelse för ämnet.

Ges av

ABE/Byggvetenskap gemensamt

Kontaktperson

Romain Balieu (balieu@kth.se) +46 8 790 80 49

Examinator

Nicole Kringos <nicole.kringos@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod:1L1913

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.