Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nicole Kringos

Profilbild av Nicole Kringos

Professor

Detaljer

Adress
Brinellvägen 23

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Så länge människor haft ett behov av att flytta och transportera varor har vägar varit viktiga för samhället. Även om infrastrukturområdet inte har genomgått samma radikala förändring som andra teknikområden, sker det nu snabba förändringar. Att bygga och underhålla samhällets infrastruktur kräver stora mängder material. Det gör att stora miljövinster kan uppnås genom att fokusera på mer hållbara och smarta vägar. Framtidens vägar förväntas bli en integrerad del av samhället och erbjuda mer service än möjligheten till förflyttning.

Min forskningsgrupp fokuserar på hållbara och smarta vägar ur såväl ett integrerat strukturperspektiv som ett materialperspektiv. Forskningsgruppens viktigaste fråga handlar om hur man kan optimera vägarnas långsiktiga prestanda i takt med växande mekaniska och miljömässiga belastningar, samtidigt som man minskar vägarnas miljöpåverkan. I ljuset av ett framväxande samhälle som använder sina vägar för integrerade tjänster som att skörda energi eller som support till autonoma och elektriska fordon, är modern vägteknik inte längre en traditionell vetenskap. Vi arbetar tvärvetenskapligt och tar hjälp av multiskaliga beräknings- och laboratoriemodeller i utvecklingen av hållbar konstruktion och underhåll av vägar och dess material.

Titta på Nikis KTH Open Lectures föreläsning för att se vad hennes forskninggrupp håller på med:

https://www.youtube.com/watch?v=M2oaBFIW1so

Läs mer om KTHs Road2Science Competence Center:

https://www.kth.se/road2science

Selected recent articles:

·       M.N Abouraja, N. Rouky, M. Kornevs,   S. Meijer and N.Kringos. A simulation-based decision support framework devoted to Ro-Ro terminals: Design, implementation and evaluation, Computers & Industrial Engineering. April 2023, https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109248

-      M.N Abouraja, N. Kringos and S. Meijer. Proposal of a module-driven architecture for building simulation models devoted to container terminals: dilemmas in applying generic, flexible, and modular principles, J. Simulation. Jan 2023, https://doi.org/10.1177/0037549722114464

-       Z. Liu, R. Balieu, N. Kringos, Integrating sustainability into pavement maintenance effectiveness evaluation: A systematic review, Transportation Research Part D: Transport and Environment 104 (2022) 103187. https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103187

·      L. Lövqvist. R. Balieu. N. Kringos. A micromechanical model of freeze-thaw damage in asphalt mixtures. International Journal of Pavement Engineering. https://doi.org/10.1080/10298436.2019.1656808

·      Khan. A., P. Redelius, N.Kringos. Toward a new experimental method for measuring coalescence in bitumen emulsions: A study of two bitumen droplets.Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Volume 494, 5 April 2016, Pages 228-240

·      Chen, F., N. Taylor, N.Kringos. Electrification of roads: Opportunities and challenges.Applied Energy. Volume 150, 15 July 2015, Pp 109-119

·      Chen F, Balieu R and Kringos N, Potential Influences on Long-Term Service Performance of Road Infrastructure by Automated Vehicles, 2016,Transportation Research Record, ISSN , E-ISSN , nr 2550, 72-79

·      Balieu R and Kringos N, A new thermodynamical framework for finite strain multiplicative elastoplasticity coupled to anisotropic damage, 2015,International journal of plasticity, ISSN , Vol. 70, 126-150

·      Chen F, Taylor N, Kringos N and Birgisson B, A study on dielectric response of bitumen in the low-frequency range, 2015,Journal on Road Materials and Pavement Design, ISSN , Vol. 16, 153-169

·      Zhu J and Kringos N, Towards the development of a viscoelastic model for phase separation in polymer-modified bitumen, 2015, International Journal on Road Materials and Pavement Design, ISSN , E-ISSN , Vol. 16, nr S1, 39-49


Kurser

Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå (AF293X), examinator | Kurswebb

Introduktion till asfaltskemin (FAH3904), examinator | Kurswebb

Väg- och Banteknik, fortsättningskurs (AF2905), examinator | Kurswebb

Väg- och banteknik (AF2901), examinator | Kurswebb

Profilbild av Nicole Kringos