AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp

Photogrammetry and Remote Sensing

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens huvudsakliga syfte är att ge grundläggande kunskaper i analytisk och digital fotogrammetrisk teori, modeller och tillämpningar. Därtill kommer grundläggande kunskaper om fjärranalys, vilka system som används för datafångst, digitala analysmetoder och tillämpningar.

Efter kursen skall studenterna ha goda kunskaper i olika algoritmer för datafångst, bearbetning och analys av fjärranalysdata. Studenterna ska också kunna tillämpa fotogrammetriska metoder för produktion av rumslig information och icke-topografiska tillämpningar. Studenterna ska också kunna kvalitetsgranska slutprodukten. Därtill ska studenterna efter avslutad utbildning kunna genomföra grundläggande digital analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till fotogrammetri ich fjärranalys

Fotogrammetri: sensorer och system

Fotogrammetrisk orientering: geometriska egenskaper, feluppskattning och korrigering

Fotogrammetriska produkter: kartor, DEMs och ortofon

Kvalitetsaspekter av flygmätning och planering

Digitala bilder och tekniker för digital matchning

Tillämpningar av fotogrammetri inom kartografi, GIS och ingenjörsverksamhet

Satelliter för övervakning av jorden

Termisk fjärranalys

Fjärranalys - Radar

Digital bildanalys - tekniker för bearbetning och klassificering

Tillämpningar inom fjärranalys

Behörighet

Behörighet till CSAMH-program

AG1311 Grafiska informationssystem

För fristående studenter:

grundläggande behörighet och AG1311 Grafiska informationssystem eller motsvarande kurs alternativt 6 hp fysik.

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan vid kursstart.

Examination

 • LAB2 - Laboration, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Föreläsningar 22 h

Laborationer 48 h

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen
Godkända övningar
Godkänd projektrapport

Ges av

ABE/Geoinformatik

Kontaktperson

Gyözö Gidofalvi (gyozo.gidofalvi@abe.kth.se)

Examinator

Yifang Ban <yifang@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.