Hoppa till huvudinnehållet

AG2145 Project Sustainable Infrastructure 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2145 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Students in this course work with students from AE2001 Project Environmental Engineering in interdisciplinary teams on a problem-based project. The students in this course will particularly contribute with expertise related to natural sciences. Each of the teams:

 • identifies a specific task which contributes to the overall project.
 • collects relevant information that is needed to analyse the identified problems and possible solutions
 • prepares a proposal for the solution of the problems that were identified. 

Parallel with the project work seminars will be offered on specific themes related to the project. Study visits to the study area and the authorities involved in the planning and development of the areas will be organised.

Lärandemål

The objective of the courses is to:
Apply the acquired knowledge and students experiences in a in a research problem-based project related to the development of Biofuel Industry. When completing the course, the students should be able to carry out their Master thesis project in there area of interests.

Students from Environmental Engineering (EE) and Sustainable Infrastructure disciplines has to: 

 • Identify a research problem and questions,
 • Collect relevant information,
 • Apply their own experience and the acquired knowledge not only in this course but also from previous courses in the program,
 • Analyze and discuss their data,
 • Find solutions to the research problem and Make conclusion.

Kursupplägg

Project, 8h excursion, 24h seminars

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

3 years of university studies in planning, architecture, civil engineering or social science and at least 30 ECTS of coursework on the advanced level relevant for the scope of the course, for example
AG2142 Political Economy for Environmental Planners
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development
AG2141 Urban Infrastructure
AG2147 Sustainable Urbanism and Green Metropolitan City Regions

Rekommenderade förkunskaper

AE2501 Environmental Impact Assessment
AG2142 Political Economy for Environmental Planners
AG2143 Sustainable Rural and Urban Development
or
AG2501 Human Settlements and Housing
AG2141 Urban Infrastructure
or
AI2509 Management of Land and Water
AG2146 Sustainable Project Management

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be announced at the beginning of the course

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • FÄLT - Excursion, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Team Report, 8,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Individual Assignment, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Individual Assignment (TEN2; 4,0 cr).
Team report (INL1; 8,0 cr).
Excursion (FÄL1; 3,0 cr).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Göran Cars

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2145

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Brokking, peter.brokking@abe.kth.se