Hoppa till huvudinnehållet

AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp

Methods in, and the use of, futures studies and forecasts in planning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2171 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course Futures studies and Forecasts spans a wide array of issues, all of them relevant for planners’ comprehension of the future. In the course, focus is on the understanding of some basic concepts in futures studies, such as scenarios, uncertainty and risk, and on how to deal with those.

The course will touch upon issues of quite different character – such as population forecasting, regional plans and other long-term issues.

The course works as a magnet for various such developments and places them in a common setting in order to help the student find methods to keep a long-term perspective on planning.

Lärandemål

In this course, the students are trained to become users of futures studies in planning. They will not become experts in performing specific scenario studies, but they will get a broad knowledge on which methods are at hand. Thus, after the course, the students should have acquired a basic understanding of some fundamental methods of long-term planning.

More specifically the aims of the course are that the students should

 • be able to explain the differences between various scenario approaches
 • be able to use their knowledge regarding various types of scenario methods to critically analyse the use of scenario methods in various existing studies
 • be able to point out risks and benefits with the methods presented in the course
 • be able to choose a suitable scenario method for a specific problem
 • have acquired a basic knowledge regarding existing techniques for scenario generation and be able to explain benefits and weaknesses with those techniques.
 • be able to use their new skills both in writing and orally.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 150 hp varav minst 30 hp inom arkitektur, samhällsplanering, nationalekonomi eller miljövetenskap

Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The readings required for the course is a collection of articles, reports and excerpts from books. It consists of both texts on methods and of reports from projects relevant for the course contents. The required readings are collected in a special course binder, sold at the beginning of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboratory Work, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LIT1 - Literature Assignments, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

It is required to complete exercises involving different combinations of qualitative and quantitative analysis (LAB1; 3 cr) and to fulfil a literature assignment (LIT1; 4,5 cr). Both those excercises must be performed within a specified time period

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mattias Höjer

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2171

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AG2110/AG2112 Project Urban Planning or Projekt stadsplanering (SP(S4))
AG2117 Project Regional Planning (TSPPM1)

Kontaktperson

Mattias Höjer, mattias.hojer@abe.kth.se

Övrig information

Om antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen sker ett urval baserad på kriterierna nedan:

- Student inom programmet SUPD

- Betyg på kurser där slutbetyg har erhållits