AG2800 Livscykelanalys 7,5 hp

Life Cycle Assessment

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Miljöteknik
  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 Doktorand för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10133

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Anna Björklund <anna.bjorklund@abe.kth.se>

 • Lärare

  Carolina Liljenström <carlil@kth.se>

  Elisabeth Ekener <elisabeth.ekener@abe.kth.se>

  Göran Finnveden <goran.finnveden@abe.kth.se>

  Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

  Peter James Joyce <pjjoyce@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för doktorander på KTH

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10192

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Anna Björklund <anna.bjorklund@abe.kth.se>

 • Lärare

  Carolina Liljenström <carlil@kth.se>

  Elisabeth Ekener <elisabeth.ekener@abe.kth.se>

  Göran Finnveden <goran.finnveden@abe.kth.se>

  Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

  Peter James Joyce <pjjoyce@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50099

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anna Björklund <anna.bjorklund@abe.kth.se>

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens förmåga till systemsyn i miljöfrågor, kopplat till hans/hennes specifika kompetensinriktning. Kursen ger grundläggande praktisk kompetens i Livscykelanalys (LCA).
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara övergripande syfte och principer för LCA.
 • Diskutera möjliga tillämpningar och begränsningar av LCA.
 • Beskriva innehåll och syfte med de olika analytiska stegen i LCA.
 • Utföra en fullständig LCA av en produkt eller tjänst, inklusive:
 1. identifiera och avgränsa systemet,
 2. hantera allokeringsproblem,
 3. identifiera och använda relevant data i LCA databaser,
 4. samla in och använda data från andra datakällor,
 5. välja lämplig karakteriserinsmetod baserat på omfattning och relevans,
 6. implementera och använda en datormodell av systemet i LCA-programvaran SimaPro,
 7. analysere, förklara och tolka resultaten.
 • Skriftligt rapportera den genomförda LCA studien, enligt de kriterier och med den terminologi som definieras i ISO standarderna för LCA.
 • Göra en kritisk granskning av en LCA rapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar föreläsningar och ett projektarbete. Föreläsningarna omfattar:

 • LCA i förhållande till andra miljösystemanalystiska verktyg.
 • Metodik i de olika stegen i LCA (målbeskrivning och omfattning, inventeringsanalys, bedömning av miljöpåverkan, och tolkning av resultat).
 • Metoder för förenklad LCA.
 • LCA-verktyg och -databaser.
 • Kritisk granskning.
 • Tillämpningar och begränsningar av LCA.

Kursupplägg

Grupper om 2-4 studenter genomför projektarbeten i vilka en LCA utförs med programvaran SimaPro. Projekten presenteras skriftligt samt muntligt vid ett slutseminarium. Varje grupp gör också en kritisk granskning av en LCA-rapport skriven av en annan grupp.

Behörighet

- TSUTM år 2 (vvf)

- TMHIM år 2 (vvf)

- TCAEM år 2 (vvf), AL1301 eller motsvarande grundläggande kurs inom miljö och hållbar utveckling

- Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden, samt AL1301 eller motsvarande grundläggande kurs inom miljö och hållbar utveckling

Litteratur

Curran, M. A. (ed) (2015) Life Cycle Assessment Student Handbook. Wiley

Examination

 • PRO3 - Kritisk granskning, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projektrapport, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Hemtenta, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examination (TENA; 2,5 hp)
Kritisk granskning (PRO3; 0,5 hp)
Projekt rapport (PRO4; 4.5 hp)

Slutbetyget är ett viktat medelvärde av den tentamen och projektrapport. Betyg godkänd på kritisk granskning krävs för att erhålla slutbetyg.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Anna Björklund <anna.bjorklund@abe.kth.se>

Övrig information

Om antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen sker ett urval baserad på kriterierna nedan:

o   Student inom programmen TMHIM, TCAEM, TSUTM (Dvs de program i vilka kursen ingår)

o   Betyg på kurser där slutbetyg har erhållits.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.