AH2031 Järnväg signalteknik - projektering 7,5 hp

Railway Signalling System - Project Planning

Kursen ger insikt i projektering av järnvägssystem och signalanläggningar

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskap om planering och projektering av signalsystem för spårburen trafik genom att de skall kunna:

 • Förklara behovet av ett signalsäkerhetssystem
 • Förstå de olika delarna och funktionerna i ett signalsäkerhetssystem
 • Projektera ett säkert signalsystem
 • Optimera signalsystemet för ökad kapacitet

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Allmänna principer för signalprojektering
 • Signal- och trafikeringsprinciper
 • Sidoskydd, frontskydd och spårledningar
 • Växlingsvägar, förregling och spårväxlar
 • ATC: funktion, projektering och validering
 • Vägskydd, deras funktion  och projektering
 • Elkraft till järnvägen
 • Signalering för ökad kapacitet

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar och genomgångar av projektering som ger den grundkunskap som behövs för att förstå och tillämpa ämnesområdet. Kursen examineras genom fem projektuppgifter som skall lämnas in och godkännas.

Kursen går även att följa på distans.

Behörighet

Högskolestudier om minst 120 hp samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Särskild behörighet:

AH2029 Järnvägssignalteknik-Signalsystem eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Kurskompendium

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1 - Projekt, 7,5 poäng, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Ett obligatoriskt projektarbete som motsvarar 7,5 hp med betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Påbyggnad

AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.