Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AH2174 Trafiksimulering, modellering och applikationer 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50459

Rubriker med innehåll från kursplan AH2174 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

This course extends to application of traffic simulation models for analysis of dynamic traffic systems: input data preparation, calibration, validation, analysis of simulation output. Case studies and examples are also given. Students will become familiar with existing traffic simulation models in traffic research and applications in practice (for example SUMO). Students will have hands-on experience with the use of traffic simulation models for alternatives analyses and evaluation through case studies and project work.

Assignments: Include two project works:

The examination: Oral exam

Kursinnehåll

This is an advanced course on transport simulation. It consists of lectures and exercises. The lectures are structured in two blocks of roughly equal size.

The first half of the lectures teaches fundamental concepts of simulation and its application in transport. This comprises: taxonomy of simulation approaches, scientific principles and mathematical simulation framework, input data preparation, computer simulation techniques, analysis of simulation outputs. These lectures provide a solid foundation to understand and use transport simulations.

The second half of the lectures treats a selection of more specific topics. This comprises: calibration and validation of simulators, experimental design, on-line simulation, simulation-based optimization. Students will have the opportunity to influence what topics the course focuses on. These lectures provide the ability to solve complex, real transport problems with simulation.

Lärandemål

In this course, students obtain fundamental knowledge on the principles and applications of transport simulations.

Transport simulators are complex computer programs that solve complex model systems. The models describe real transport phenomena, such as traffic flow dynamics in urban networks. They are typically solved through mathematical techniques, in particular stochastic simulation methods. Real transport problems are analyzed with free or commercial software implementations of these models and solvers.

After successful completition of the course, students should be able to

 • understand and apply the basic principles of simulation;
 • interpret and analyze stochastic simulation results;
 • select application-specific models and simulation methods;
 • collect and use real data to calibrate and validate transport simulators;
 • deploy simulations for scenario analysis, prediction, and optimization.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik, samt minst 3 hp inom vardera grundläggande programmering, linjär algebra och numeriska metoder, sannolikhetsteori och statistik, samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • S. M. Ross, Simulation, 4th edition, Elsevier, 2006
 •  A. M. Law and W. David Kelton, Simulation Modeling and Analysis, 4rth edition,McGraw Hill, 2006.
 •  R. Dowling, A. Skabardonis, and V. Alexiadis, Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software, FHWA-HRT-04-040.
 •  R. Roess, E. Prassas, and W. McShane, Traffic Engineering, 3rd edition, Prentice Hall, 2004.
 •  S. Washington, M. Karlaftis, and F. Mannering, Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis, Chapman & Hall/CRC, 2003.
 •  Selected papers and class notes
 •  Manuals of traffic simulation software to be used for projects and case studies

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Muntlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

PRO1 - Assignments, 3.5 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1 - Examination, 4.0 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

A mandatory oral examination equivalent to 4.0 ECTS credits on the A-F grading scale and a mandatory project assignment equivalent to 3.5 credits with grading scale A-F. The course will be determined by the grade of both

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Xiaoliang Ma (liang@kth.se)