Hoppa till huvudinnehållet

AH240V Risker i tekniska system 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AH240V (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Risker i tekniska system.
 • Risker förr och nu
 • Hur risker kan förebyggas
 • Risker vid energiomvandling
 • Elsäkerhet
 • Datoriseringens risker
 • Risker för hälsa och miljö
 • Arbetsrelaterade risker
 • Risker i transportsystemet
 • Riskanalys
 • Riskvärdering

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall de studerande förstå grundbegreppen inom riskanalys och själva kunna bedöma olika riskbilder som finns i samhället.

Kursupplägg

Kursen bygger på två grundtankar. Den första är att det inte finns någon absolut säker teknik, men att den kan göras säkrare. Den andra är att riskerna i de tekniska systemen är nära förbundna med fördelar.Till kursen hör en kursbok, sex tv- och fyra radioprogram samt en studiehandledning. 1-2 tillfällen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier om minst 15 hp inom områdena teknik-naturvetenskap samt kunsker i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Kursen kräver tillgång till dator och konferensprogramvara (gratis), Internetanslutning, Modem.

Kurslitteratur

Grimvall, G., Jacobsson, P., Thedéen, T. (Red)Risker i tekniska system. Utbildningsradions förlag.Stockholm 1998.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Erik Lars-Göran Mattsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH240V

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Näsman, pern@kth.se

Övrig information

Kursen ges kontinuerligt under året och kan därför sökas vid samtliga anmälningstillfällen.

Gammal kod: 1B4120