AH2923 Globala satellitnavigeringssystem (GNSS) 7,5 hp

Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

Teoretiska och praktiska grunder för positionsbestämning med satellitsystem som GPS, GLONASS, Galileo, etc. En introduktion även till andra geodetiska satellit metoder.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

VT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20014

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 15

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: F1, I1, B2, D2, G2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Amin Alizadeh Khameneh <maak3@kth.se>

 • Lärare

  Amin Alizadeh Khameneh <maak3@kth.se>

 • Målgrupp

   Study Abroad Program

Lärandemål

Teoretiska och praktiska grunder för positionsbestämning med hjälp av globala satellitsystem som GPS, GLONASS, Galileo och Beidou, samt stödsystem som EGNOS och WAAS.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Bestämning och representation av satellitbanor
 • Geodetiska referens- och tidssystem
 • GNSS satellitsignaler och felkällor
 • Modellering och bestämning av atmosfäriska effekter på GNSS satellitsignaler, teori och implementering
 • Positionsbestämning med hjälp av GNSS-observationer, teori och implementering
 • Differentiell och relativ GNSS-positionering, teori och implementering
 • Fasbaserat positionering och skattning av periodobekanta, teori och implementering
 • Statistiska metoder, inklusive Kalman filtrering och smoothing
 • Användning av GNSS och GNSS: s roll i hållbar utveckling
 • Alla laboratorier och implementeringar är baserade på Matlab, förutom ett utomhus labb för att samla in data

Kursupplägg

Lektioner 24 timmar

Laborationer 40 timmar

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller en av masterprogrammen Transport och Geoinformatik (TTGTM), Flyg- och rymdteknik (TAEEM) eller  Elektrofysik (TELFM) är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 6hp inom vardera Programmering, Linjär algebra, Envariabelanalys, and Sannolikhetsteori och statistik eller deras motsvarande, samt
 • Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

För studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller en av masterprogrammen Transport och Geoinformatik (TTGTM),), Flyg- och rymdteknik (TAEEM) eller  Elektrofysik (TELFM) är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:

 • kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusive minst 6hp inom vardera Programmering, Linjär algebra, Envariabelanalys, and Sannolikhetsteori och statistik eller deras motsvarande, samt
 • Engelska B.

Litteratur

Hofmann-Wellenhof, et al. (2008): GNSS, Springer

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 – Tentamen/Exam, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen, godkända laborationer

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Examinator

Milan Horemuz <milan.horemuz@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.