AI1146 Fastighetsförvaltning 7,5 hp

Property Management

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om de metoder och analyser som krävs för hållbar förvaltning av bostäder och olika typer av kommersiella fastigheter.

Mer konkret ska du efter fullgjord kurs kunna:

 • Tillämpa metoder för fastighetsförvaltning på objekt och/eller beståndsnivå

 • Använda olika typer av ekonomiska analyser som underlag för investeringsbeslut

 • Använda kontraktsteoretiska modeller som underlag för strategiska beslut

 • Diskutera tillämpningar av hållbarhetsprinciper i fastighetsförvaltning

Kursens huvudsakliga innehåll

Detta är en tillämpad kurs i fastighetsförvaltning och styrning av fastigheter på objektsnivå. Kursen är tänkt att ge verktyg som krävs för att förvalta olika typer av fastigheter. De teoretiska kunskaperna i ekonomisk och teknisk förvaltning tillämpas i projektuppgiften där studenterna gör en kvalificerad analys av en befintlig fastighet.

 • Förklara begreppen inom fastighetsförvaltning

 • Göra ekonomiska analyser av olika typer av hyreskontrakt

 • Upprätta förvaltningsplaner

 • Använda olika typer av företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser som underlag för investeringsbeslut

 • Använda kontraktsteoretiska modeller som underlag för strategiska beslut på företagsnivå

I tillägg till ovanstående kunskapsmål kommer studenterna att få ta del av aktuell forskning inom ämnet fastighetsförvaltning.

Nyckelord: Fastighetsförvaltning, tillgångsförvaltning, fastighetsföretagande, hållbarhet, diagnos och prognos, nyckeltal, hyreskontrakt, hyressättningsprinciper, förvaltningsplaner, underhållsplanering, kontraktsteori, outsourcing, upphandling

Behörighet

Samhällsekonomi (AI1107) alt. Samhällsbyggnadsekonomi (AI1128) samt Investeringsanalys (AI1108) eller motsvarande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

ABE/Bygg- och fastighetsekonomi

Kontaktperson

agnes.jonsson@abe.kth.se

Examinator

Berndt Lundgren <berndt.lundgren@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.