AK2018 Fortsättningskurs i forskningsetik 4,5 hp

Advanced Course in Research Ethics

Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i AK2017 Introduktionskurs till forskningsetik. Tyngdpunkten läggs på de problemställningar som kursdeltagarna väljer som ämne för sin självständiga projektuppgift.

Efter genomförd kurs ska den studerande självständigt kunna beskriva och diskutera forskningsetiska problem inom det egna ämnesområdet. Den studerande ska dessutom kunna ge en nyanserad framställning av olika möjliga förhållningssätt till specifika problem, och kunna analysera och diskutera etiska argument i relation till dessa olika förhållningssätt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50848

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Planerade moduler

  Endast ett schemalagt tillfälle från början, kursdeltagarna kommer överens om resterande schema. (mer info )

 • Kursansvarig

  Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter från alla program, åk 3 eller högre.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50019

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 10

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  Endast ett schemalagt tillfälle från början, kursdeltagarna kommer överens om resterande schema. (mer info )

 • Kursansvarig

  Jesper Ahlin Marceta <jahli@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter från alla program, åk 3 eller högre.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande självständigt kunna beskriva och diskutera forskningsetiska problem inom det egna forskningsämnet. Den studerande ska dessutom kunna ge en nyanserad framställning av olika möjliga förhållningssätt till specifika problem, och kunna analysera och diskutera etiska argument i relation till dessa olika förhållningssätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs utvecklar teman och resonemang som presenterats i AK2017 Introduktionskurs till forskningsetik. Tyngdpunkten kommer att läggas på de problemställningar som kursdeltagarna väljer som ämne för sin självständiga projektuppgift.

Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats. 

Behörighet

Högskolestudier inom naturvetenskap/teknik motsvarande  120 hp, samt engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

AK2017 Introduktion till forskningsetik, 3 hp eller motsvarande/närliggande ämne rekommenderas.

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1, 1,5 hp), pass/fail. Inlämningsuppgift (INL1; 3 hp) A-F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges under förutsättning att minst 5 studerande tackar ja till erbjuden plats. 

Om flera programstuderande söker än det angivna maxantalet för kursomgången kan urval göras bland de programstuderande enligt principen om förtur till den som klarat av flera hp inom sitt utbildningsprogram.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.