AL2143 Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik 7,5 hp

Cleaner Production and Industrial Environmental Technology

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng i akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet.

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Maria Malmström <maria.malmstrom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.