Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Maria Malmström

Profilbild av Maria Malmström

PREFEKT, AVD.CHEF, UNIV. LEKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Maria Malmström är lektor och docent i kemiteknik med inriktning mot kemisk miljöteknik. Hon är prefekt för SEED och chef för avdelningen för Vatten- och miljöteknik (WEE) vid SEED, KTH. Hennes forskningsintressen riktar sig mot miljö(geo)kemi, särskilt interaktioner vid mineralytor, miljömodellering och hållbarhetsbedömningar av användningen av marina resurser för mat, foder, kemikalier och energi. Hon undervisar i forskningsmetodik och vetenskapsteori, miljömodellering, “cleaner production”, industriell miljöteknik, miljö-/mark- och vattenkemi, och kemi.

Mobiltelefon: +46-70-0877181 (nat. 070-0877181)


Kurser

Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik (AL2143), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå (AL227X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom miljöteknik och hållbar infrastruktur, avancerad nivå (AL230X), examinator | Kurswebb

Forskningsmetodik och vetenskapsteori (MJ2673), lärare | Kurswebb

Fysik, Kemi, Energi och miljö för CL (AL1130), examinator | Kurswebb

Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling (AL101V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Industriell ekologi: konferens/ workshop A (FAL3106), examinator | Kurswebb

Industriell ekologi: konferens/ workshop C (FAL3108), examinator | Kurswebb

Industriell ekologi: tillämpning och forskning (FAL3100), examinator | Kurswebb

Miljö- och markkemi (AE1105), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Miljö- och markkemi (AE1801), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Miljömodellering (AL2134), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Miljöskyddsteknik teorikurs (MJ2629), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Miljöskyddsteknik, större kurs (MJ2627), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad kemi (KH1222), lärare | Kurswebb

Profilbild av Maria Malmström

Publikationer

Publikationslista