Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Environmental Soil Chemistry

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Paskalampa_withPFAS.jpg

Välkommen till miljö- och markkemi (7,5 hp)!

Kursen handlar om kemiska processer i mark och vatten. Några teman som tas upp är: lösta ämnen i vatten, jämvikter, markmineralogi, adsorption, jordmåner och förorenad mark  Den här kursen är inte en allmän kemikurs; vi går direkt in på mer tillämpad kemi inom mark- och miljöområdet. När man har gått kursen har man fått insikter om vilka faktorer som påverkar vattenkvaliteten, och vad det är som som gör att vissa föroreningar lätt lakas ut från mark (och andra inte). Kursen innehåller, förutom föreläsningar, ett par fältövningar samt laborationer, räkneövningar, och ett projekt där man får arbeta med en specifik jord. Under kursens gång används Canvas för löpande information, inlämningar m.m. 

Teachers