Environmental Soil Chemistry

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Tärnsjö_profil.jpgStyv lera_2017.jpg

Välkommen till miljö- och markkemi (4 hp)!

Kursen handlar om kemiska processer i mark och i miljön. Några teman som tas upp är: markmineralogi, adsorption, jordmåner, metaller och förorenad mark  Den här kursen är inte en allmän kemikurs; vi går direkt in på mer tillämpad kemi inom mark- och miljöområdet. När man har gått kursen har man fått insikter om vilka faktorer som påverkar markens och det avrinnande vattnets kvalitet, och vad det är som som gör att vissa föroreningar lätt lakas ut från mark (och andra inte). Kursen innehåller, förutom föreläsningar, en fältövning samt en laboration, samt ett projekt där man får arbeta med en specifik jord. Under kursens gång används Canvas för löpande information, inlämningar m.m. 

Denna kurs samläses till stora delar med 7,5 hp-kursen i samma ämne. Den senare är mer utförlig och behandlar även t.ex. vattenkemi och jämvikter.

Teachers

Feedback News