Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Senaste SEED-publikationerna

[1]
J. E. Thomas, J. Potting och F. Gröndahl, "Environmental impacts of seaweed cultivation: kelp farming and preservation," i Seaweed and microalgae as alternative sources of protein, Xin Gen Lei red., UK : Burleigh Dodds Science Publishing Ltd, 2021.
[3]
P. Brokking, U. Mörtberg och B. Balfors, "Municipal Practices for Integrated Planning of Nature-Based Solutions in Urban Development in the Stockholm Region," Sustainability, vol. 13, no. 18, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-06-28