Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[2]
N. Johansson, "Räddningspaketen måste göras gröna," Svenska Dagbladet, 2020.
[3]
S. Maranghi et al., "Integrating urban metabolism and life cycle assessment to analyse urban sustainability," Ecological Indicators, vol. 112, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-01-13