Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

SEED:s kalender

Senaste SEED-publikationerna

[1]
T. Malmqvist et al., "Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 2, 2023," Stockholm, TRITA-ABE-RPT, 233, 2023.
[3]
D. Mario, H. Ernstson och J. Lorien, "Civil Society as Networks of Issues and Associations : The Case of Food," i Knowledge and Civil Society, Glückler, J., Meyer, HD., Suarsana, L. red., Cham : Springer, 2022.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2023-01-27