Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

SEED:s kalender

Senaste SEED-publikationerna

[1]
V. Amiri et al., "Mercury pollution in the coastal Urmia aquifer in northwestern Iran : potential sources, mobility, and toxicity," Environmental Science and Pollution Research, vol. 28, no. 14, s. 17546-17562, 2021.
[2]
U. Gunnarsson-Östling, M. Robèrt och E. Fauré, "Alternativa resepraktiker? : Potentiella beteendeförändringar ispåren av COVID-19," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 212, 2021.
[3]
J. C. T. Bieser et al., "Impacts of telecommuting on time use and travel : A case study of a neighborhood telecommuting center in Stockholm," Travel Behaviour & Society, vol. 23, s. 157-165, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-02-02