Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

SEED:s kalender

Senaste SEED-publikationerna

[1]
A. Wicki et al., "Simulated or measured soil moisture : which one is adding more value to regional landslide early warning?," Hydrology and Earth System Sciences, vol. 25, no. 8, s. 4585-4610, 2021.
[2]
P. Brokking, U. Mörtberg och B. Balfors, "Municipal practices for integrated planning of nature-based solutions in urban development," Sustainability, vol. 13, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-06-28