Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Forskningscentra och strategiskt innovationsprogram (SIP)

Vatten

KTH Vattencentrum - innovationer för en blå planet

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI).

Läs mer: KTH Vattencentrum >

Fiskar i vatten

Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Centrumbildningen Blå mat är ett nationellt sjömatscentrum som arbetar för att öka svensk hållbar produktion och konsumtion av sjömat. Blå mat har bland annat som mål att vildfångad fisk ska utnyttjas mer effektivt och i större utsträckning användas som mat för människor samt att utveckla vattenbruk för fisk, skaldjur och alger.

Läs mer: Blå mat >

Illustration Viable Cities

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. Programmet samarbetar med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen och löper mellan 2017-2030 . Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. KTH är värdorganisation för programmet.

Läs mer: Viable Cities >

Senaste SEED-publikationerna

[1]
A. H. Wiberg et al., "Embodied Emissions : Knowledge Building For Industry," i The Routledge Handbook of Embodied Carbon in the Built Environment, : Taylor and Francis, 2023, s. 147-181.
[2]
A. Furberg och R. Arvidsson, "Life Cycle Assessment of Synthetic Nanodiamond and Diamond Film Production," ACS Sustainable Chemistry and Engineering, vol. 12, no. 1, s. 365-374, 2023.
[3]
J. Sochor et al., "HALLO : Hubs for Last Mile Delivery Solutions in Barcelona and Stockholm," i 2022 Conference Proceedings Transport Research Arena, TRA Lisbon 2022, 2023, s. 3300-3307.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2024-01-24