Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

SEED:s kalender

Senaste SEED-publikationerna

[1]
[2]
N. Amin et al., "Hospitals In Dhaka And Discharge Of Wastewater With High Sars-Cov-2 Viral Rna Genetic Loadings : An Assessment Of Potential Environmental Health Risk," American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 105, no. 5, s. 265-266, 2021.
[3]
M. Z. Rahman et al., "Exploring Covid-19 Disease Burden Through Sewage And Drainage System Of Dhaka City, Bangladesh," American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 105, no. 5, s. 275-275, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-10-21