Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Senaste SEED-publikationerna

[1]
F. Petrosino et al., "a brief review : a brief review," Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, vol. 6, no. 2, 2021.
[3]
S. Gonzalez-Garcia et al., "Evaluating the environmental profiles of winter wheat rotation systems under different management strategies," Science of the Total Environment, vol. 770, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-02-02