Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Senaste SEED-publikationerna

[1]
K. Skånberg och Å. Svenfelt, "Expanding the IPAT identity to quantify backcasting sustainability scenarios," Futures & Foresight Science, vol. 4, no. 2, 2021.
[2]
S. Nyström et al., "Challenging the image of the altruistic and flexible household in the smart grid using design fiction," i Seventh Workshop on Computing within Limits 2021, 2021.
[3]
A. K. Thakur et al., "Wastewater discharge and surface water contamination pre- and post- COVID 19-global case studies," i Environmental Resilience and Transformation in times of COVID-19: Climate Change Effects on Environmental Functionality, : Elsevier, 2021, s. 95-102.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-10-21