Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

SEED:s kalender

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[1]
T. Malmqvist et al., "Circularity in the built environment : – a call for a paradigm shift," i Handbook of the Circular Economy, Brandão, M., Lazarevic, D., Finnveden, G red., Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2020.
[2]
J. T. Birkholzer et al., "25 years of DECOVALEX - Scientific advances and lessons learned from an international research collaboration in coupled subsurface processes," International Journal of Rock Mechanics And Mining Sciences, vol. 122, 2019.
[3]
A. Zech et al., "A Critical Analysis of Transverse Dispersivity Field Data," Ground Water, vol. 57, no. 4, s. 632-639, 2019.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2019-11-08