AL2160 Miljömanagement 7,5 hp

Environmental Management

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara processen för certifiering, registrering och underhåll av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS.
 • Beskriva och förklara de viktigaste verktygen i miljö- och hållbarhetsarbetet mätning, planering och rapportering i i företag och organisationer.
 • Beskriva hur miljölagstiftning används för att begränsa miljöpåverkan från företag
 • Beskriva, analysera och jämföra företags miljö- och hållbarhetsprestanda och managment samt kritisk kunna granska uppnådda resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Strategier, motiv och drivkrafter för att införa och utveckla miljömanagement i företag och organisationer. Aktuella och kommande miljöledningssystem och standarder som ISO14001 och GRI Sustainability Reporting , samt verktyg som CSR, uppförandekoder, miljöredovisning, hållbarhetsredovisning och klimatindex.

Behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Litteratur

Epstein, Marc J.: Making Sustainability Work.Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. Greenleaf Publishing Limited, 2008.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: P, F

UPP examination/Examination 7,5hp

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Cecilia Sundberg <cecilia.sundberg@abe.kth.se>

Övrig information

OBS! TSUTM och de program som har kursen i sina LoT har företräde

Kursen har begränsade platser. I fall antalet behöriga sökande överskrider antal platserna på kursen, baseras urvalet på betyg. Max antal platser är 90.

Påbyggnad

AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.