BB1000 Programmering i Python 7,5 hp

Programming in Python

Detta är en introduktionskurs i programmering med fokus på programmeringsspråket Python. Den är baserad på rekommenderad praxis från professionella utvecklingsmiljöer, och är avsedd för studenter i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Den som genomför kursen kommer att kunna

 • Skriva välstrukturerade modulära program i Python
 • Skriva program som uppfyller etablerade standarder.
 • Tillämpa test-baserad metodik för programutveckling
 • Använda modern versionshantering för programutveckling i team.
 • Använda externa bibliotek i sina program
 • Arbeta med filer: läsa, skriva och analysera data
 • Analysera program, debugging, profilering och optimering

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande syntax i Python, datastrukturer och programflöden
 • Strukturering av programkod med funktioner och moduler
 • Versionshantering med git
 • Objekt-orienterad programmering med klasser
 • Testmetoder för utveckling i Python
 • Python-bibliotek för beräkningar och plottning
 • Avancerade strukturer i Python.

Behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datorvana. Laborationerna kommer att ske i datasal med arbetsstationer i Windows-miljö.

Litteratur

* Föreläsningar och labmaterial
* En lista med rekommenderad (icke-obligatorisk) litteratur kommer att ges

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt datorlaborationer och skriftlig prov

Ges av

CBH/Teoretisk kemi och biologi

Examinator

Olav Vahtras <vahtras@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.