BB1000 Programmering i Python 7,5 hp

Programming in Python

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Detta är en introduktionskurs i programmering med fokus på programmeringsspråket Python. Den är baserad på rekommenderad praxis från professionella utvecklingsmiljöer, och är avsedd för studenter i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20129

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Olav Vahtras <vahtras@kth.se>

 • Lärare

  Xin Li <lxin@kth.se>

  Zilvinas Rinkevicius <rinkevic@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för doktorander på KTH

VT19 KUIUT för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61543

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Olav Vahtras <vahtras@kth.se>

 • Lärare

  Xin Li <lxin@kth.se>

  Zilvinas Rinkevicius <rinkevic@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för program KUIUT

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa kunskap och förståelse genom att kunna:

 • beskriva grundläggande syntax, datatyper och datastrukturer i Python, använda logiska kontrollflöden (repetition och förgrening), separera programkod i enheter (funktioner) i syfte att tillämpa detta i problemlösning.
 • använda programvarubibliotek för att utarbeta algoritmer i kod, i syfte att beräkna och  presentera resultat grafiskt.
 • använda versionshanteringsverktyg för backup på egen dator såväl som för samarbeten i grupp med hjälp av webresurser.
 • tillämpa test-baserad utvecklingsmetod i sin programmering

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om programmering i Python. Kursen innehåller följande delar:

 • Python-syntax: variabler, datatyper, funktioner, moduler
 • Filhantering, läsa, konvertera och skriva data
 • Grundläggande Linux (bash)
 • Versionshantering med git
 • Objekt-orientering och klasser
 • Programtestning med pytest
 • Programvarubiblioteken numpy, pandas, matplotlib
 • Dekoratorer och iteration i Python

Behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datorvana. Laborationerna kommer att ske i datasal med arbetsstationer i Windows-miljö.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Utrustningskrav

Studenterna rekommenderas att använda egen dator (laptop) på kursen.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

DAT1, Datorlaboration/Computer assignment, 7,5hp, E/F
Lärandemålen examineras med uppgifter på E-nivå under datorlaborationen. Utöver detta kommer även en frivillig examination med dator att erbjudas med problem på A-D nivå. För betyg A-D krävs godkänt betyg på DAT1 samt genomförd frivillig examination med dator.
Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Godkänt datorlaborationer och skriftlig prov

Ges av

CBH/Teoretisk kemi och biologi

Examinator

Olav Vahtras <vahtras@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.