BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2 1,5 hp

Engineering Skills 2

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska visa förmåga att sakligt, konstruktivt och med fackuttruck diskutera globala aspekter på Miljö och hållbar utveckling, samt visa god insikt om bioteknikens roll för miljö och hållbar utveckling av vårt samhälle. Studenten ska även aktivt deltagit i ett rollspel om reurshushållning.

Studenterna ska visa grundläggande färdigheter inom projektledning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Miljö och hållbar utveckling

Projektledning

Behörighet

Litteratur

Utrustningskrav

Utvallda kompendier

Examination

  • ÖVN1 - Övning 1, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro vid samtliga kursavsnitt och inlämningsuppgifter

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Examinator

Andres Veide <veide@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.