BB2491 Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,0 hp

Analysis of Data from High-Throughput Molecular Biology Experiments

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 TMTLM för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,0 hp)

 • Anmälningskod

  51090

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olof Emanuelsson <olofem@kth.se>

 • Lärare

  Olof Emanuelsson <olofem@kth.se>

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva de viktigaste storskaliga experimentella teknikerna som används för att undersöka DNA-, RNA- och proteininnehållet i en cell, vävnad eller organism.
 2. förklara teorin bakom aktuella verktyg/algoritmer för behandling av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment.
 3. välja lämpliga metoder och verktyg för att analysera data från storskaliga molekylärbiologiska experiment.
 4. använda verktyg för att analysera data från storskaliga molekylärbiologiska experiment.
 5. tolka resultaten av dataanalyserna i ett biologiskt eller medicinskt relevant sammanhang.
 6. reflektera över valet av metoder och verktyg och hur det påverkar resultatet av analyserna.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller den grundläggande teorin för, samt användningen av, bioinformatisk analys av genomik- och proteomikdata från storskaliga experiment – särskilt data från DNA-sekvensning och proteinmasspektrometri: hur denna teori är implementerad i de aktuella verktygen för att hantera, analysera och visualisera data; hur dessa verktyg kan användas med verkliga storskaliga molekylärbiologiska data; och hur resultatet av analyserna kan tolkas i ett biologiskt eller medicinskt relevant sammanhang.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom livsvetenskapskurser (t ex biokemi, mikrobiologi, genetik/molekylärbiologi). 10 högskolepoäng (hp) inom matematik, samt bioinformatik 3,5 högskolepoäng (hp), samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

.

Rekommenderade förkunskaper

Följande kurser, eller motsvarande, rekommenderas: Bioinformatik och grundläggande statistik motsvarande BB2440 Bioinformatik och biostatistik samt sannolikhetsteori och statistik motsvarande SF1901 Sannolikhetsteori och statistik. Datorvana motsvarande DD2404 Tillämpad bioinformatik.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar och webbresurser som delas ut under kursen. Alla föreläsningsbilder.  

Examination

 • LAB1 - Datorlaboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Inga hjälpmedel är tillåtna utom de som specificeras i kurs-PM.

Krav för slutbetyg

Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på projektet (PRO2, betygsskala A-F) och dataövningar (LAB1, betygskala P-F). Det finns moment i kursen som har obligatorisk närvaro.

Ges av

CBH/Genteknologi

Examinator

Lukas Käll <lukask@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.