DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp

Applied Programming and Computer Science, Part 2

En C-programmeringskurs med projekt, endast avsedd för mekatronikinriktningen på CINEK.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 tillpro219 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna följande:

 • skriva strukturerade program på några sidor i språket C,
 • implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner,
 • känna till internationella programmeringsstandarder,
 • systematiskt felsöka program,
 • skriva automatiserade testprogram,
 • skriva fristående komponenter

för att du ska:

 • kunna testa datorsystem,
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa internationella/nationella fortsättningskurser i datalogi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Programmering i C, typer, kompilering och make-filer. Programkvalitet. Provning och felsökning. Systemanrop. Biblioteksrutiner. Hashning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DD1320 Tillämpad datalogi.

Litteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationer (LAB2; 3 hp).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Kevin Smith, e-post: ksmith@kth.se

Examinator

Kevin Smith <ksmith@kth.se>

Övrig information

Endast för CINEK.

Påbyggnad

Fortsättningskurser är bland annat DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, DH2418 Språkteknologi, DD1334 Databasteknik, DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, DD2392 Internets protokoll och principer, DD2431 Maskininlärning, DH2323 Datorgrafik med interaktion och DD1332 Objektorienterad programmering. Dessutom DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare följd av DD2385 Programutvecklingsteknik eller DD2390 Internetprogrammering.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.