DD1327 Grundläggande datalogi 6,0 hp

Fundamentals of Computer Science

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 grudat19 för programstuderande

VT20 grudat20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60476

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

 • Målgrupp

  Bara CTFYS.

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • systematiskt testa program för att upptäcka fel,
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen,
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem,
 • beskriva olika algoritmer för sökning, sortering och kryptering samt deras egenskaper,
 • modellera problem med grafer och implementera algoritmer för grafsökning,
 • implementera och använda grundläggande datastrukturer,
 • konstruera och analysera enkla algoritmer med datastrukturer,

i syfte att:

 • bli bra på att lösa problem med programmering,
 • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt och
 • få tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa fortsättningskurser i datalogi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Algoritmer och datastrukturer: En systematisk genomgång av begreppen abstrakta datatyper, stackar, köer, listor, träd, sökning, sortering och rekursion utgående från de kunskaper studenterna förvärvat i kursen Grundläggande programmering. Hashning, prioritetsköer, sökträd och problemträd, textsökning, enkel syntaxanalys, kryptering, automater. Algoritmanalys.

Programmering: Programutvecklingsmetodik, programkvalitet, abstraktion, modularisering, testning, systemanrop, standardbibliotek.

Behörighet

DD1331 eller motsvarande (till exempel DD1310).

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande DD1331 Grundläggande programmering och SF1672 Linjär algebra. 

Litteratur

Meddelas senast 10 veckor före kursstart på kurswebben.

Examination

 • IND1 - Individuell hemuppgift, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 4,0, betygsskala: P, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex.

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer och individuell hemuppgift.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Stefan Nilsson <snilsson@csc.kth.se>

Examinator

Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, DD2325, EL2310, HI1201, ID1020.

Påbyggnad

Till exempel DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare följd av DD1385 Programutvecklingsteknik och/eller DD1390 Internetprogrammering, DD1368 Databasteknik, DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.