DD1393 Mjukvarukonstruktion 10,5 hp

Software Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 mvk19 för programstuderande

HT18 mvk18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för olika utvecklingsmetoder för programvara,
 • tillämpa lämpliga metoder för design och implementation i modern programvaruutveckling,
 • tillämpa vedertagna principer för framtagande av den dokumentation som är nödvändig för planering, genomförande och överlämning av programvaruutvecklingsprojekt,
 • tillämpa generella riktlinjer och designprinciper för muntlig gestaltning,
 • praktisera de olika kommunikationssituationerna med olika intressenter som är relevanta i ett programvaruutvecklingsprojekt,
 • arbeta i stora programutvecklingsprojektgrupper där individerna har olika roller och ansvar,

i syfte att

 • vara förberedd för att delta i IT-projekt, oberoende av projektets och projektgruppens storlek.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teori: systematiska principer för konstruktion av korrekt och rubust programvara, livscykelmodeller, dokumentationsstandarden PPS-05, projektorganisation och -planering, projektrisker, kravinsamling och kravanalys för programvara.

Presentation av projektförslag, tilldelning av projektgrupper och projektarbete, framtagande av projektplaneringsdokument (PPD) och användarkravdokument (URD). Gästföreläsningar av experter på programvaruutveckling från industrin.

Programutvecklingsprojekt: planering, kravinsamling och kravanalys för ett stort programutvecklingsprojekt i grupper om minst 10 studenter, i samarbete med ett företag eller forskare som fungerar som extern kund och som håller med projektförslag och evaluerar resultatet.

Muntlig gestaltning.

Behörighet

Litteratur

 • UML@classroom An Introduction to Object-Oriented Modeling, M. Seidl et al. Springer 2012.
 • Agile! the Good, the Hype and the Ugly, Bertrand Meyer, Springer, 2014.

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 10,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Betyget på projektmomentet ÖVN1 utgör kursens slutbetyg.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Dena Hussain (denah@kth.se)

Examinator

Dena Hussain <denah@kth.se>

Övrig information

The following courses can not be included in the degree together with DD1393: DD1363, DD1365, DD1385, DD1392, DD2385.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.