DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 hp

Parallel and Concurrent Programming in Introduction to Computer Science

A basic course on parallel programming.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 pallinda19 för programstuderande

HT19 pallindah19 för programstuderande

VT20 pallindav20 för programstuderande

HT18 pallindah18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagarna kunna:

 • designa och implementera enkla parallella program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teori och praktisk övning rörande grundläggande parallellprogrammering och programutveckling. Programspråket Go används.

Behörighet

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • HEM3 - Hemuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Examinator

Richard Glassey <glassey@kth.se>

Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

Påbyggnad

All courses in computer science.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.