DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp

Applied Programming and Computer Science

An introductory course in computer science and programming practise.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 appcs19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50880

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P2: G1, I1, G2. mer info

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter på masterprogram eller årskurs 3 på civilingenjörsprogram.

HT18 appcs18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50966

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: G1, I1, G2. mer info

 • Kursansvarig

  Hossein Azizpour <azizpour@kth.se>

 • Lärare

  Hossein Azizpour <azizpour@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för studenter på masterprogram eller årskurs 3 på civilingenjörsprogram.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att förbättra programmeringstekniken och kunskapen om program- och datastrukturer. Kursen ges inom Masterprogrammet Scientific Computing för att ge de nödvändiga förutsättningarna för påbyggnadskurserna i visualisering, parallellprogrammering och högprestandaberäkningar men kan också läsas som en fristående kurs i datalogi för engelskspråkiga studenter.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • skriva strukturerade program i Matlab och små program i C
 • göra systematisk felsökning i program
 • beskriva och använda olika datatyper
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen
 • välja en lämplig algoritm för ett givet problem
 • jämföra algoritmer med avseende på tid- och minnesbehov
 • beskriva algoritmer för sökning och sortering
 • utforma och genomföra rekursiva algoritmer
 • beskriva grundläggande algoritmer för komprimering
 • implementera och använda stackar, köer, träd, hashtabeller och hashfunktioner
 • använda prioritetsköer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Avancerad programmering i Matlab. Programkvalitet. Provning och felsökning. Datatyper: boolean, integer, float, array, struct, objekt. Abstrakta datatyper: stack, kö, träd. Sökning, sortering, rekursion. Hashing. Programspråket C. Tillämpningar inom datavetenskap och numerisk analys.

Behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande. 15 högskolepoäng inom matematik och 6 högskolepoäng inom programmering eller datalogi. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Degree of Bachelor of Science or corresponding and one elementary course in programming (e.g. Matlab, Pascal, C, etc) and computer science.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Hossein Azizpour (azizpour@kth.se)

Examinator

Hossein Azizpour <azizpour@kth.se>

Iolanda Dos Santos Carvalho Leite <iolanda@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD2325, DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, EL2310, HI1201, ID1020.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.