DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp

Computational Methods for Electromagnetics

Kursens mål är att ge kunskap om numeriska metoder för elektromagnetiska problem, kännedom om programvara, metodernas industriella användbarhet och begränsningar.

För att studenterna ska kunna

- självständigt tillämpa vedertagna metoder för elektromagnetiska problem

- utveckla och implementera numeriska metoder och programvara för differentialmodeller med finita differenser och finita element samt integralekvationsmodeller

- beskriva och lista fördelarna och begränsningarna för olika numeriska tekniker

- använda tillgänglig kommersiell programvara med kännedom om dess grundläggande egenskaper och begränsningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 compelec för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50250

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Stefano Markidis <markidis@kth.se>

 • Lärare

  Oscar Quevedo Teruel <oscarqt@kth.se>

  Viacheslav Olshevskyi <slavik@kth.se>

  Wei Der Chien <wdchien@kth.se>

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

•   självständigt tillämpa vedertagna metoder för lösning av elektromagnetiska problem,

•   utveckla och implementera numeriska metoder och programvara för differentialmodeller med finita differenser och finita element samt integralekvationsmodeller,

•   redogöra för fördelarna och begränsningarna med olika numeriska tekniker,

•   använda tillgänglig kommersiell programvara och visa hänsyn till grundläggande egenskaper och begränsningar hos den.

Kursens huvudsakliga innehåll

Maxwells ekvationer och grundläggande begrepp inom elektromagnetik.

Numeriska metoder baserade på diskretisering med finita differenser och finita element samt momentmetoden.

Teori för konvergens, stabilitet och felanalys.

Utveckling av programvara för elektromagnetiska problem.

Kommersiell programvara för elektromagnetiska problem.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Matlab programmering

Litteratur

Den rekommenderade läroboken är "Computational Electromagnetics" av T. Rylander. P. Ingelström och Anders Bondeson. Boken är tillgänglig online i KTHs elektroniska bibliotek.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laborationsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen (skriftlig), 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Stefano Markidis <markidis@kth.se>

Examinator

Stefano Markidis <markidis@kth.se>

Övrig information

Kursen lärs av lärare inom datavetenskap och elektroteknik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.