DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp

Computer Security

Kurs i datalogi som ger en översikt av området datasäkerhet. På kursen kommer både hot och motåtgärder att tas upp.

Datasäkerhet har på senare tid blivit ett allt mer aktuellt ämne. På senare år har hot såsom botnät eller utpressningsprogram regelbundet figurerat på löpsedlar. Datasäkerhet börjar också bli något som företag använder i sin marknadsföring.

Inom ett flertal områden är kraven på datasäkerhet mycket höga, däribland banker, online-spelande och webbtjänster.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 dasak19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10084

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Sonja Buchegger <buc@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 dasak18 för programstuderande

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10069

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Sonja Buchegger <buc@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppet för studenter från avtalsuniversitet inom programmet SAP.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • känna igen hot mot konfidentialitet, integritet, och tillgänglighet i system,
 • förklara grundläggande terminologi och koncept inom datasäkerhet och använda dem,
 • hitta och använda dokumentation av säkerhetsrelaterade problem och verktyg,
 • analysera enklare programkod och systembeskrivningar med avseende på säkerhet,
 • identifiera sårbarheter i enklare kod eller beskrivningar och förutsäga motsvarande hot,
 • välja motåtgärder mot identifierade hot, och argumentera för deras tillämplighet,
 • jämföra motåtgärder och utvärdera deras bieffekter,
 • presentera och förklara resonemang för andra

för att:

 • kunna utveckla mjukvara och datasystem med säkerhet i åtanke,
 • den intresserade ska kunna gå vidare och specialisera sig inom data- och nätverkssäkerhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • introduktion till datasäkerhet
 • introduktion till kryptografi
 • autentisering, åtkomstkontroll, säkerhetsmodeller
 • intrångsdetektion, brandväggar
 • skadlig kod: virus/maskar/trojaner
 • webbattacker
 • buffer overflow-attacker
 • mänskliga faktorer, säkerhetsgranskning och social manipulation

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Internets protokoll och principer, grunderna i kommandoradsgränssnitt och operativsystem, och allmänna kunskaper i programmering är en förutsättning. Webbprogrammering (html, javascript, sql) kunskap behövs för laborationer.

Litteratur

Kurslitteratur är ännu inte bestämd, men meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: https://www.kth.se/en/eecs/utbildning/hederskodex/. Som ett exempel av en konkret tillämpning av skolans hederskodex ska deltagaren avstå från att angripa system utan samtycke från systemets ägare och användaren. 

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Sonja Buchegger, e-post: buc@kth.se

Examinator

Sonja Buchegger <buc@kth.se>

Påbyggnad

DD2449 Kryptografins grunder, DD2460 Programvarusäkerhet, EP2500 och EP2520 Nätverkssystemsäkerhet

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.