DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp

Neuroscience

Kursen ger en introduktion till de huvudsakliga delområdena inom neurovetenskapen, inklusive neuroinformatik, med syftet att ge en förståelse för nervsystemets organisation och arbetssätt, alltifrån den enskilda nervcellens funktion och de neurala nätverkens styrning av olika processer och beteenden, till högre centralnervösa funktioner.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 neuro19 för programstuderande

VT19 neuro19 för programstuderande

VT20 neuro20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

 • redogöra för nervsystemets makro- och mikroskopiska struktur
 • redogöra för hela kedjan av strukturer och dessa strukturers funktion, från enskilda jonkanaler i cellmembran till sensoriska, motoriska och kognitiva funktioner
 • summera den vetenskapliga basen för erhållande av kunskap om nervsystemets olika delar
 • värdera och redogöra för innehållet i vetenskapliga artiklar inom områden relaterade till neurovetenskap och neuroinformatik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner.

Undervisningen innefattar föreläsningar och laborationer.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Kurstillfället kan komma att ställas in om det blir för få sökande.

Rekommenderade förkunskaper

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, D, E, F, K, M, Me, P eller T vid KTH, eller motsvarande.

Litteratur

Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, White (Ed) Neuroscience 5th ed. Sinauer Associates Inc Publishers 2011.

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Deltagande i laboration ger bonuspoäng på tentamen.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Alexander Kozlov (akozlov@kth.se)

Examinator

Jeanette Hällgren Kotaleski <jeanette@csc.kth.se>

Övrig information

Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledare eller examinator.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.