DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp

Robotics and Autonomous Systems

En avancerad kurs i datalogi som behandlar det breda, interdisciplinära området robotik. Deltagarna designar, bygger och programmerar robotar i grupper. Dessa robotar tävlar sedan mot varandra som ett avslutande moment.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 Robots 18 för programstuderande FULLSATT

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. känna till grundläggande begrepp inom robotik 
 2. implementera och integrera mjukvarukomponenter för robotar
 3. lösa en uppgift inom robotik med begränsade resurser
 4. identifiera och diskutera etiska och sociala aspekter av robotteknik

i syfte att

 • kunna arbeta med autonoma och andra komplexa system i forskning och/eller utveckling
 • bli bättre på att planera och genomföra utvecklingsarbete i projektgrupper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Deltagarna bygger under kursens gång en liten, mobil, autonom robot som utför en viss given uppgift. Arbetet uförs i grupper som ett projekt. I slutet av kursen anordnas en tävling där de olika robotarna tävlar mot varandra.

Föreläsningsdelen av kursen täcker grundläggande koncept inom robotik.

I den praktiska delen av kursen får studenterna dessutom praktiskt erfarenhet av sensorer, motorer, programmering av system och byggande av robotar.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs kandidatexamen eller motsvarande  varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap inom matematik och programmering krävs.

Elektronik, datorseende, reglerteknik, mekanik och datorteknik är meriterande.

En mycket stor del av projektet består av programmering i C/C++ varför erfarenhet av detta är ett stort plus och programmeringkunskaper i åtminstone ett C-liknande språk (såsom Java eller C#) är ett krav."

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Patric Jensfelt, tel: 790 6731, e-post: patric@nada.kth.se

Examinator

Patric Jensfelt <patric@kth.se>

Övrig information

Deltagarantalet är begränsat!

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.