DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp

Advanced Algorithms

En avancerad kurs i gränsområdet datalogi/diskret matematik som behandlar moderna tekniker för konstruktion av effektiva algoritmer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 avalg19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  10124

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Danupon Na Nongkai <danupon@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT19 för Study Abroad Programme (SAP) INSTÄLLD

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  10099

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Danupon Na Nongkai <danupon@kth.se>

HT18 avalg18 för programstuderande

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  10068

 • Kursen startar

  2018-09-17

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Danupon Na Nongkai <danupon@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppet för studenter från avtalsuniversitet inom programmet SAP.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara olika avancerade algoritmiska koncept såsom slumpalgoritmer, approximationsalgoritmer, fixparameteralgoritmer,
 • analysera, välja, använda, och verifiera algoritmersom bygger på ovanstående koncept,
 • utveckla effektiva algoritmer som bygger på ovanstående koncept,
 • självständigt utforska existerande avancerade algoritmer, implementera dem och förbättra dem med heuristiker,
 • kommunicera algoritmiska idéer på ett klart och formellt sätt

i syfte att

 • konstruera och utvärdera datorprogram som effektivt utnyttjar datorresurser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att beskriva och analysera ett antal algoritmer för kombinatoriska beräkningsproblem. 

Algoritmiska koncept: slumpalgoritmer, approximationsalgoritmer, fixparameteralgoritmer.

Behörighet

Algoritmer och komplexitet motsvarande någon av kurserna DD1352, DD2350, DD2352

Rekommenderade förkunskaper

5B1204/SF1631 Diskret matematik samt en av kurserna 2D1352/DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet och 2D1354/DD2354 Algoritmer och komplexitet eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kurswebben.

Examination

 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Danupon Na Nongkai (danupon@kth.se)

Examinator

Danupon Na Nongkai <danupon@kth.se>

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.