DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp

Seminars on Theoretical Computer Science

This is an advanced course in theoretical computer science with varying content which is given every second year (alternating with DD2445 Complexity Theory).

The general idea is to cover some area of active research in theoretical computer science. Lectures are often based on research or survey papers in that area, and/or on lecture notes from other advanced courses, since the material might be so recent that there are no good textbooks yet.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 semteo18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska en elev kunna: diskutera avancerade begrepp inom kursens område, aktivt attackera problem inom kursens område, både genom eget arbete och genom sökning av relevant information, tillgodogöra sig det väsentliga innehållet i vetenskapliga artiklar inom kursens område.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll varierar från år till år. Exempel påämnen är approximationsalgoritmer, databrytning, kryptografi, parallella beräkningar och probabilistiska algoritmer.

Behörighet

Kan variera från år till år, men kunskaper motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet och DD2352 Algoritmer och komplexitet kommer alltid att krävas. Kursledaren kan ge närmare anvisningar.

Rekommenderade förkunskaper

The course is open to anyone, but the main target audience are advanced Master's students and PhD students in computer science and mathematics. 

The formal requirements are that students should have taken DD1352 Algorithms, Data Structures, and Complexity or DD2352 Algorithms and Complexity or corresponding courses at other universities, but quite likely most of what we do will not be too dependent on this material. Although the formal prerequisites are quite limited, students will need mathematical maturity and a willingness to learn new stuff. It should be noted that this will be a somewhat demanding course. (But hopefully even more fun!)

The lectures will be given in English.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. 

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Johan Håstad e-post: johanh@kth.se

Examinator

Johan Håstad <johanh@kth.se>

Övrig information

This course is given at somewhat irregular intervals, usually every second year. The language of tuition is English.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.