DD2448 Kryptografins grunder 7,5 hp

Foundations of Cryptography

En avancerad kurs i datalogi som ger en orientering om modern kryptografi.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 krypto19 för programstuderande

VT19 krypto19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp), P4 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  61385

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Douglas Wikström <dog@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast uppdragsutbildning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska en elev kunna

 • Diskutera följande grundläggande begrepp inom kryptografi: symmetrisk och asymetrisk kryptering, digitala signaturer, kryptografiska hashfunktioner, samt starka pseudoslumptalsgenerator. Att kunna redogöra för exempel på samtliga begrepp.
 • Genomföra enkla egna analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll.
 • Läsa andras analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll och avgöra dessa analysers tillförlitlighet.
 • Tillgodogöra sig tekniska artiklar om kryptografi och kryptografiska protokoll.

Kursens huvudsakliga innehåll

Klassiska kryptosystem. Vad innebär säker kryptering? Bakgrund inom informationsteori, entropi. Symmetriska krypteringsalgoritmer som t.ex. Advanced Encryption Standard (AES). Öppna nyckelsystem för kryptering och digitala signaturer t.ex. RSA-, ElGamal- och Schnorrsignaturer. Kryptografiskt säkra hashfunktioner i teori och praktik (SHA). Egenskaper för och exempel på pseudoslumptalsgeneratorer. Anknytningar till komplexitetsteori.

Behörighet

För fristående kursstuderande:

SF1604 Linjär Algebra, SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys, SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, DD1337 Programmering, DD1338 Algoritmer och Datastrukturer, DD1352 Algoritmer, Datastrukturer och Komplexitet, SF1630 Diskret Matematik eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 Algoritmer och komplexitet samt kunskaper i sannolikhetsteori, matematik och algoritmteori motsvarande de obligatoriska kurserna på D eller F.

Litteratur

Stinson, Cryptography; theory and practice, Chapman & Hall.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 7,5 hp).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Douglas Wikström, tel: 790 8138, e-post: dog@csc.kth.se

Examinator

Douglas Wikström <dog@kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska om flera kursdeltagare önskar det.

Eftersom kursen har ersatt DD2449 som också heter Kryptografins grunder får man inte räkna med både DD2448 och DD2449 i examen.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.