DD2487 Storskalig programvaruutveckling 7,5 hp

Large-Scale Software Development

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61431

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tomas Ekholm <tomase@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

HT19 storutv19 för programstuderande INSTÄLLD

VT20 storutv20v för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61004

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tomas Ekholm <tomase@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

 • Målgrupp

  Studenter antagna på ett masterprogram.

 • Del av program

HT18 storutv18 för programstuderande

HT18 storutv18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51748

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tomas Ekholm <tomase@kth.se>

 • Lärare

  Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

 • Målgrupp

  Anställda lärare.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • strukturera, med funktionell programmering, stora program så att de blir lättare att förstå och förvalta,
 • identifiera behovet av designmönster i utveckling av ny eller i förvaltning av existerande kod, samt implementera dessa i förekommande fall,
 • konstruera och dokumentera publika APIer med ett tydligt ansvar,
 • designa entiteter så att de blir testbara samt skriva test för dem,
 • skydda sitt programs interna design från de publika APIerna,
 • utveckla ett program i samarbete med andra,
 • granska och reflektera över programkod,
 • vidareutveckla given programkod

i syfte att

 • förstå och behärska de parametrar inom programutveckling som gör programkod hållbar, återanvändbar och flexibel inför förändrade krav.

Kursens huvudsakliga innehåll

Program som kompositioner av funktioner. Jämförelse mellan funktionell och objektorienterad programmering. Hantering och identifikation av kodkomplexitet.

Öppen-stängd-principen (open-closed principle).

Modellering av information. 

Affärslogik och regler i jämförelse med hantering av tillstånd.

APIer. Dokumentation av entiteter.

Testbarhet och vikten av tester. Tester som dokumentation. Muterbarhet och persistenta datastrukturer. Rena funktioner. Trådsäker programmering.

Behörighet

Objektorienterad programutvecklingsteknik motsvarande någon av kurserna DD2480, DD1392/DD1393, DD1346, DD1387/DD1388/DD2387, HI1201 eller DD1385/DD2385.

Rekommenderade förkunskaper

Objektorienterad programutvecklingsteknik motsvarande någon av kurserna DD2480, DD1392/DD1393, DD1346, DD1387/DD1388/DD2387 eller DD1385/DD2385.

Litteratur

Meddelas senast 10 veckor före kursstart på kurswebben.

Examination

 • PRO1 - Programvaruutvecklingsprojekt, 7,5, betygsskala: P, F

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Godkänt programvaruutvecklingsprojekt inklusive kamratbedömning.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Tomas Ekholm (tomase@kth.se)

Examinator

Tomas Ekholm <tomase@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätter DD2386 och kan inte kombineras med denna.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.