Large-Scale Software Development

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course DD2487 Large-Scale Software Development (Storskalig programutveckling) is normally given in period 2 each year. The project work is done in groups of three.

However, in 2019/2020, the course will be given in period 3 instead of in period 2. The reason is that there is no teacher available in period 2. Since some students will start their degree project in period 3, the course (lectures at most twice a week) will be scheduled in the evening.

Teachers

New event

Tue 27 oct 13:00-15:00 Föreläsning Location: U41

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News