DH1609 Kommunikation och information 7,5 hp

Communication and information

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av kommunikation, medietekniker och kommunikativa system, liksom relationen mellan sociala och tekniska faktorer för användning av medietekniker och kommunikationssystem.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 komminf20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  60606

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program

 • Del av program

HT18 komminf18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

* förstå och kompetent hantera kommunikationssituationer och olika medietekniker i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet

* beskriva och analysera frågor inom området kommunikation, medieteknik och teori på ett reflekterat och metodiskt sätt

* vara bättre på att förmedla budskap.

För att studenten ska ha

* grundläggande kunskap inom det tvärvetenskapliga ämnesområdet kommunikation och medieteknik

* grundläggande förståelse av institutionella, samhälleliga och tekniska villkor för medieproduktion och medieanvändning

* grundläggande förståelse av modern teoribildning kring medierad kommunikation och andra tekniska, kommunikativa och sociokulturella processer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kurser ger en introduktion till det tvärvetenskapliga ämnesområdet kommunikation, medieteknik och medieteori. Kursen behandlar praktiska och teoretiska aspekter av kommunikation, medieteknik och kommunikativa system, liksom relationen mellan sociala och tekniska faktorer för användning av medietekniker och kommunikationssystem. Kursen innehåller praktiska och laborativa moment där studenter använder olika kommunikations- och medietekniker. Kursen innehåller vidare moment behandlande problemformulering, vilket är centralt för deras framtida yrkesutövning som civilingenjörer och medietekniker.

Behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt minst 7,5 hp i matematik och 6 hp i datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1571/DM1571 Introduktion till medieteknik.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Leif Dahlberg, e-post: dahlberg@kth.se

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Övrig information

Kursen har ersatt DH1608

Påbyggnad

Möjligheter till påbyggnad ges inom ramen för medieteknikprogrammet.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.