DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp

Interaction Design Methods

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20071

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

VT20 ixd-metod20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • självständigt välja och tillämpa metoder inom ramen för aktiviteter som utforskande av en designrymd, konceptuell design, prototyping och presentation av interaktiva system,
 • med hänvisning till akademisk forskning diskutera hur olika designmetoder kan stödja utforming och teknisk realisering av interaktiva system,
 • redogöra för och argumentera kring metodval givet tekniska begränsningar och möjligheter, användningskontext, samt kunskap och resurser i projektgruppen
 • självständigt välja och använda tekniska verktyg för interaktionsdesgn.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppbyggd efter en serie designövningar tillsammans med litteraturseminarier för att ge praktisk erfarenhet av etablerade metoder inom området interaktionsdesign:

 • metoder för att utforska en designrymd: studier av befintlig interaktion, utforskning av tekniska designverktyg, state-of-the-art analys, mood boards med användare,
 • metoder för att stödja designbeslut: interaktionskritik, parallelldesign, personas, strukturerad brainstorming,
 • metoder för att utveckla alternativ: scenarier, skisser, lo-fi prototyper, videoprototyper, prototyper med moderna programvaror och toolkits,
 • metoder för sammansättning och presentation: finjustering och testning av ffungerande prototyper med och utan användare, presentation av slutlig design online med text, bilder och video.

Alla övningar utförs genom konkreta designprojekt i grupper om 2-3, i kombination med individuella uppgifter.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Någon av kurserna DH1620 Människa-datorinteraktion och DH2620 med samma namn.

Litteratur

About Face: The Essentials of Interaction Design 4th Edition (2014). by Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin, Christopher Noessel.

Selected chapters from Interaction-design.org.

Students are also expected to search and select additional materials, e.g. to support project work.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

För godkänt måste du:

 • genomföra alla uppgifter och presentera dem i klassen och online
 • vara närvarande och aktiv vid seminarierna (du får missa två seminarier)
 • uppdatera en individuell studielogg som kortfattat dokumenterar varje projekt som genomförts i kursen.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti (jarmola@kth.se)

Examinator

Jarmo Laaksolahti <jarmola@kth.se>

Övrig information

Ej öppen för studenter från Masterprogrammet i Interaktiv medieteknik som istället läser DM2601

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.