DM1580 Videoteknik 6,0 hp

Video Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 video20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60549

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Haibo Li <haiboli@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program

 • Del av program

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • välja och motivera olika lösningar för digitala videosystem
 • söka och värdera teknisk information
 • beräkna informationsvolym, bandbredd och längre överföringstid för överföring av video på olika kvalitetsnivåer
 • förstå hur man utvecklar utrustning och applikationer inom digital-tv
 • kommunicera med experter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen täcker de tekniska aspekterna av processen från upptagning, kodning till distribution. Här är några av de ämnen som tas upp:

• video-och videosignaler
• videoupptagning
• informationsteori
• sampling och kvantisering
• videokomprimering
• digitala videostandarder
• display
• lagring och distribution

Behörighet

Litteratur

Annonseras senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Haibo Li, e-post: haiboli@kth.se

Examinator

Haibo Li <haiboli@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.