DM1581 Introduktion till medieteknik 6,0 hp

Introduction to Media Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 intromedia för programstuderande

HT18 intromedia för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarat kurs ska studenten kunna:

 • använda, diskutera och problematisera de i kursen introducerade perspektiven påämnesområdet medieteknik
 • reflektera över, jämföra och skapa egna definitioner av grundläggande medieteknisk terminologi
 • reflektera, diskutera och argumentera kring studentrollen, studier och ansvaret för lärprocessen
 • programmera en enkel sensorplatform och presentera den i både ett populärvetenskapligt format och i en vetenskaplig rapport
 • söka och värdera information, samt tillgodogöra innehåll i enklare forskningsrapporter
 • identifiera viktiga kommersiella aktörer inom medieteknikbranschen, samt genomföra och presentera relevanta studiebesök

för att…

 • få bättre förutsättningar för att tillgodogöra sig återstoden av utbildningen
 • få insikt i framtida yrkesmöjligheters kompetensbehov
 • få en introduktion till grundläggande färdigheter som rapportskrivande, programmering, studieplanering, grupparbete, och att använda lärplattformen

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen avser att både inom området medieteknik och civilingenjörsprogrammet i Medieteknik ge introduktion till:

 • ämnet/ämnena
 • branschen (marknad, yrkesroller, användare och utvecklingstrender)
 • programmering och användning av sensorplatformer
 • KTH, högre studier och ingenjörsarbete
 • utbildningsprogrammet inom medieteknik och angränsande områden

Kursupplägg

Föreläsningar (med olika gästföreläsare)

Övningar

Laboration

Projektarbete i grupp/hackathon

Studiebesök

Reflektion

Behörighet

Litteratur

Meddelas 10 veckor i förväg på kurswebben.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Leif Handberg <leifh@kth.se>

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.