DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Telepresence Production

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 distans19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall du kunna redogöra för vad som skapar förutsättningar för god kommunikation på distans, utifrån rumsliga förutsättningar, teknik och kommunikationskontext, för att kunna bidra till god kommunikation på distans som komplement eller alternativ till resor.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen ingår moment i

• olika teknisk utrustning för hantering av ljud, bild    och transmission

• olika rumsliga aspekter

• hur människor kommunicerar i medierade miljöer.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande och svenska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Kurser motsvarande de två första årskurserna på civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.

Litteratur

Artikelsamling, meddelas senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • PROA - Projekt, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Leif Handberg, e-post: leifh@csc.kth.se, tel. 790 6802

Examinator

Leif Handberg <leifh@kth.se>

Övrig information

Kursen är i huvudsak projektbaserad och förutsätter mycket arbete utanför schemalagd tid.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.